Naujienos

Šaukiamas Kretingos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

Informuojame, kad 2024 m. kovo mėn. 21 d. 14:00 val. adresu: Vilniaus g. 1, Kretinga šaukiamas eilinis visuotinis KRETINGOS KREDITO UNIJOS (įm. k. 110086415)  narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2023 metus.  Ataskaitos įvertinimas. 
  2. Valdybos ataskaita už 2023 metus.  Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita už 2023 metus. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas už 2023 metus. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
  5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
  7. Dėl kredito unijos narių informavimo apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.
  8. Kiti klausimai. Kretingos kredito unijos registracijos adreso keitimo klausimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Taip pat informuojame, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2024m. kovo mėn. 28 d. 14:00 val. numatant tą pačią darbotvarkę.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, Kretingos kredito unijos administracijos vadovas Alvydas Šaltmeris, tel. 868432929, el. paštas [email protected]

Kretingos kredito unijos Valdyba

Atgal