Naujienos

Šaukiamas Kretingos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2018 m. kovo 22 d. 14 val. Kretingos  m. kultūros rūmų salėje, ( J. Pabrėžos g. 1, Kretinga )šaukiamas  Kretingos kredito unijos , buveinės adresas Kretinga, Chodkevičiaus g.10 eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

1.Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

  1. Išorės ir Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitų įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) projekto pristatymas. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
  5. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Valdybos pirmininko ir valdybos narių rinkimai.
  7. Kredito unijų konsolidavimo klausimo aptarimas.
  8. Įstatų pakeitimas: stebėtojų tarybos panaikinimas, tvaraus papildomo pajaus nominalo nustatymas.
  9. Tantjemų mokėjimas valdymo organams.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Kretinga, Chodkevičiaus g. 10.

 Neįvykus pirmam visuotiniam narių  susirinkimui pakartotinis susirinkimas šaukiamas  2018m. kovo 27d.  14 val.

Tel. pasiteiravimui: 8 445 78810, 8 684 32929            VALDYBA

Atgal