Naujienos

Šaukiamas Kretingos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2020 m. balandžio 14 d. 14 val. Kretingos miesto kultūros rūmų salėje, (J. Pabrėžos g. 1, Kretinga ) šaukiamas  Kretingos kredito unijos, buveinės adresas Vilniaus g. 1, Kretinga, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

  1. Audito tarnybos ataskaita už 2019 metus. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita už 2019 metus. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita už 2019 metus. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) projekto pristatymas už 2019 metus. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
  5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimas;
  7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovas Alvydas Šaltmeris.

Tel. pasiteirauti: 8 684 32929, el. paštas: [email protected]

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome kredito unijos narių, visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais  klausimais, balsuoti raštu. Bendrąjį balsavimo biuletenį rasite čia

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome nuskenuotus ar fotografuotus atsiųsti el. paštu [email protected] iki š. m. balandžio 14 dienos 12 val.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vilniaus g. 1, Kretinga.

Neįvykus pirmam visuotiniam narių  susirinkimui pakartotinis susirinkimas šaukiamas  2020 m. balandžio 22 d.  14 val.

                                                                                      VALDYBA

Atgal