Naujienos

Lietuvos Centrinės Kredito Unijos grupė 2018 m. dirbo pelningai, augino turtą ir kapitalą

Didžiąją dalį Lietuvoje veikiančių kredito unijų vienijančios Lietuvos Centrinės Kredito Unijos grupės turtas, audituotais duomenimis, 2018 m. pabaigoje siekė 412 mln. EUR. Grupei priklausančios kredito unijos praėjusiais metais taip pat didino kapitalą, o klientams išduotų paskolų suma siekė 278 mln. EUR.

2019 05 16, Kaunas. Pirmąkart parengta konsoliduota Lietuvos Centrinės Kredito Unijos (LCKU) grupės, vienijančios 48 Lietuvoje veikiančias kredito unijas, finansinės atskaitomybės ataskaita liudija stiprėjančius grupės finansinius rezultatus: praėjusiais metais iki 412 mln. EUR augo bendras grupei priklausančių kredito unijų turtas, iki 361 mln. EUR unijose laikomų indėlių ir klientams išduotų paskolų, siekusių 278 mln. EUR, sumos. Konsoliduotas nuosavas grupei priklausančių kredito unijų kapitalas siekė 36 mln. EUR.

LCKU 2018 m. su kaupu viršijo Lietuvos banko nustatytus kapitalo pakankamumo ir padengimo likvidžiuoju turtu rodiklius. 2018 m. pabaigoje grupės kapitalo pakankamumas siekė 15,64% (minimali leidžiama norma siekia 11%), o padengimas likvidžiuoju turtu – 646,44% (vietoje nustatytų 100%). Grynosios grupės pajamos iš palūkanų ir paslaugų bei komisinių mokesčių viršijo 12 mln. EUR, o grynasis pelnas – 1,21 mln. EUR.

„Pirmąkart, pagal naująjį centrinių kredito unijų įstatymą parengtos konsoliduotos LCKU grupės finansinės ataskaitos patvirtina gerėjančius kredito unijų sistemos rezultatus. Džiaugiamės praėjusiais metais augusiais indėliais, paskolų portfeliu ir pajamomis. Naujasis įstatymas užtikrina geresnę viso sektoriaus priežiūrą bei veiklos skaidrumą, o tai neabejotinai didina vartotojų pasitikėjimą kredito unijų sistema, sparčiai besikeičiančiame finansų sektoriuje“,- sakė LCKU Finansų ir apskaitos departamento direktorė Ieva Naudžiūnaitė.

„Nors kredito unijos, palyginti su Lietuvoje veikiančiais bankais, šiandien sudaro palyginti nedidelę finansų sektoriaus dalį, jos yra itin svarbios visai finansų sistemai. Kredito unijos yra lokalios finansų įstaigos, turinčios plačiausią klientų aptarnavimo tinklą Lietuvoje ir daliai, ypač Lietuvos regionų, gyventojų tampa bene vienintelėmis, tiesioginę prieigą prie finansinių paslaugų ir asmeninį ryšį su jas teikiančiu specialistu, užtikrinančiomis institucijomis. Tai leidžia išlaikyti artimą, pasitikėjimu ir abipuse nauda, grįstą ryšį tarp žmogaus ir finansų sistemos. Šis ryšys leidžia geriau suprasti vartotojo poreikius, tiksliau įvertinti jo galimybes ir parinkti geriausiai jam tinkančius finansinius sprendimus“,- sakė LCKU administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas Mindaugas Vijūnas.

Pasak LCKU administracijos vadovo optimistiškai nuteikia ne tik finansiniai unijų rodikliai, bet ir vykstantys konsolidacijos procesai: mažesnių unijų jungimasis ne tik atspindi besikeičiančią Lietuvos regionų demografinę bei ekonominę situaciją, bet ir užtikrina veiklos tvarumą, suteikia unijoms galimybes finansuoti didesnės vertės projektus.

Lietuvos banko pateikiamais duomenimis LCKU grupei priklauso 48 iš 65 Lietuvoje veikiančių kredito unijų, jai tenka 57% viso kredito unijų sektoriaus turto.

Atgal