04/04 

Kretingos kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2019 m. kovo mėn. 22 dieną nutarimai.
Daugiau informacijos ČIA